Mae’r Pwyllgor Bwrdd Rheoli yn gyfrifol am drafod rheolaeth ariannol a staffio’r sefydliad, yn ogystal â gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Gwaith ar ddatblygiad strategol y Sir.

  Swyddogion y Pwyllgor

  Cadeirydd

  Cadeirydd y Sir

  County Vice-Chairman

  Llywydd y Sir

  Charlotte Mountford

  Cadeirydd Cyllid a Datblygu

  Aled Rees

  Cyn Cadeirydd y Sir

  Sioned Morris

  Aelod Hŷn y Flwyddyn

  Ffion Wright-Evans

  Swyddog Datblygu'r Sir

  Sandra Bailey

  Rheolwr Ariannol

  Sarah Lewis

  Cyd-opsiwn

  Ifor Humphreys

  Cyd-opsiwn