Mae cynrychiolwyr ar y Pwyllgor Gweithgareddau yn gyfrifol am y rhaglen addysg gymdeithasol. Mae’r Pwyllgor yn trefnu digwyddiadau a chystadlaethau amrywiol trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:

  Siarad Cyhoeddus

  Gŵyl Chwefror

  Chwaraeon

  Cwis y Sir

  Cinio a Dawns Flynyddol y Sir

  Digwyddiadau Cymdeithasol yr Hydref a’r Pasg

  Swyddogion y Pwyllgor

  Millie Edwards

  Cadeirydd

  Is-Cadeirydd

  Ysgrifenyddes

  Digwyddiadau a Chyfarfodydd i Ddod