Y Pwyllgor Amaeth yw cyswllt yr aelodau i materion gwledig. Nod y Pwyllgor yw rhannu arloesedd, arallgyfeirio a rheoliadau newydd o fewn y diwydiant amaethyddol gydag aelodau CFfI. Gwneir hyn trwy deithiau a digwyddiadau fel teithiau fferm a chyflwyniadau gydag arbenigwyr blaenllaw’r diwydiant.

  Swyddogion y Pwyllgor

  Elin Haf Williams

  Chairman

  Fflur Roberts

  Is-gadeirydd

  Ysgrifenyddes

  Digwyddiadau a Chyfarfodydd i Ddod