Y Pwyllgor Amaeth yw cyswllt yr aelodau i materion gwledig. Nod y Pwyllgor yw rhannu arloesedd, arallgyfeirio a rheoliadau newydd o fewn y diwydiant amaethyddol gydag aelodau CFfI. Gwneir hyn trwy deithiau a digwyddiadau fel teithiau fferm a chyflwyniadau gydag arbenigwyr blaenllaw’r diwydiant.

  Teithiau a Digwyddiadau

  Taith Fferm Rhithwir

  Hoffai Pwyllgor Amaeth CFfI Maldwyn ddiolch i deulu Pickstock a staff Fferm Brongain am ffilmio’r daith fferm rithwir yn ystod y broses gloi er mwyn rhoi cyfle i aelodau edrych trwy dwll allwedd busnes fferm a theulu lleol.

  Swyddogion y Pwyllgor

  Siôn Lloyd-Evans

  Chairman

  Elin Haf Williams

  Is-gadeirydd

  Fflur Roberts

  Ysgrifenyddes

  Digwyddiadau a Chyfarfodydd i Ddod