Mae Rali Sir CFfI Maldwyn yn ddiwrnod cystadlu, a gynhelir ym mis Mai yn cynnwys ffermwyr ifanc o bob rhan o’r sir yn dod ynghyd i gystadlu ar ran eu clybiau mewn dros 40 o ddosbarthiadau cystadleuol. Mae rhywbeth at ddant pawb! Ymhlith y cystadlaethau mae gwaith coed, cneifio, beirniadu stoc, coginio a chelf blodau. Mae holl glybiau CFfI yn Nhrefaldwyn yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am wobrau a thlysau amrywiol trwy gydol y dydd, ac ar y diwedd mae’r holl bwyntiau’n cael eu hychwanegu ac mae un clwb yn cael ei goroni’n ‘Bencampwr Rali’.

  Dyma un o’r digwyddiadau mwyaf yn ein calendr ac rydym yn gwahodd teuluoedd, ffrindiau ac aelodau’r cyhoedd i ddod draw i ymuno â ni. Mae’n ddiwrnod allan gwych ac mae’n cynnwys stondinau masnach a chyfleoedd i bobl gymryd rhan. Roedd Rali 2015 wedi i dros 1000 o ymwelwyr fynychu’r digwyddiad.

  Bydd Rali CFfI Maldwyn 2021 yn cael ei gynnal ar lein i chi ei fwynhau o gysur eich cartrefi eich hun, gyda sylw a chanlyniadau yn cael eu rhyddhau trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol CFfI Maldwyn ar 19eg o Fehefin 2021.

  Noddwyr y Digwyddiad

  Dadlwythiadau

  Rheolau & Adnoddau

  Pwyllgor y Rali