Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Maldwyn yn sefydliad ieuenctid gwirfoddol dwyieithog dan arweiniad pobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc. Ar hyn o bryd mae dros 600 o bobl ifanc rhwng 10 a 26 oed yn aelodau o’r sefydliad trwy’r 18 clwb sy’n gweithredu ledled y Sir. Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Maldwyn yn darparu cyfleoedd i aelodau ddatblygu sgiliau newydd, derbyn hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, dod yn rhan annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

  Rydym yn gysylltiedig â Chlybiau Cymru a Ffederasiwn Cenedlaethol y Ffermwyr Ifanc. Mae CFfI Cymru yn sefydliad gwirfoddol sy’n cynrychioli dros 5,000 o bobl ifanc rhwng 10 a 26 oed yng nghefn gwlad Cymru. Mae 12 Ffederasiwn Sirol yn gysylltiedig â CFfI Cymru ac mae gan bob sir rwydwaith o glybiau, yn union fel Trefaldwyn.

  Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc yw un o’r sefydliadau ieuenctid mwyaf yn y DU sy’n rhoi cyfle unigryw i 22,000 o aelodau rhwng 10 a 26 oed ddatblygu sgiliau, gweithio gyda’u cymunedau lleol, teithio dramor, cymryd rhan mewn rhaglen gystadlaethau amrywiol a mwynhau bywyd cymdeithasol deinamig.

  Does dim rhaid i chi fod yn ffarmwr i berthyn i Glwb Ffermwyr Ifanc. O berfformio, adeiladu tîm, hyfforddiant a sgiliau, beirniadu stoc, gwaith cymunedol, crefftau, celf, cerddoriaeth, sgiliau rheoli, coginio, trefnu digwyddiadau, gwaith elusennol, celf flodau, siarad cyhoeddus, chwaraeon a llawer, llawer mwy – mae rhywbeth ar gyfer pawb, felly beth am gymryd rhan?

  Mae gan CFfI Montgomery dîm o Swyddogion Sir, Arweinwyr a Staff sy’n gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni yn gwrando ar yr aelodau ac yn gweithio ochr yn ochr â nhw i ddatblygu rhaglen y sir.

  Cwrdd a’r Tîm

  Oeddech chi’n gwybod?

  Lansiwyd Clubiau Ffermwyr Ifanc Maldwyn ar 24ain o Ionawr 1938. Roedd Clybiau Lloi a Chlybiau Ffermwyr Ifanc wedi bodoli yn eu rhinwedd eu hunain cyn y dyddiad hwn ond heb Ffederasiwn Sirol.

  Cynhaliwyd y Rali Sir gyntaf ym 1943.

  Cynhaliwyd yr Eisteddfod Sirol gyntaf yn Llanfair Caereinion ym 1950.

  Roedd flwyddyn CFfI 1954-55 y torriad record i CFfI Maldwyn gyda 29 o Glybiau a 1,196 o aelodau!

  Mae CFfI Maldwyn wedi cael llawer o Gadeiryddion y Sir dros y blynyddoedd, yn dyddio’n ôl i 1938 pan sefydlwyd y sefydliad gan W.C. Du.

  Cyn-Cadeirydd y Sir

   

  Yn ogystal â’r holl Glybiau Ffermwyr Ifanc gweithgar rydyn ni’n eu hadnabod heddiw, arferai fod clybiau wedi’u lleoli yn y pentrefi canlynol:

  CFfI Adfa & Cefn Coch YFC

  CFfI Bettws Cedewain YFC

  CFfI Breidden YFC

  CFfI Brooks & District YFC

  CFfI Caradog YFC

  CFfI Carno YFC

  CFfI Churchstoke YFC

  CFfI Churchstoke & Montgomery YFC

  CFfI Clywedog YFC

  CFfI Kerry YFC

  CFfI Leighton YFC

  CFfI Llandinam YFC

  CFfI Llanfihangel YFC

  CFfI Llanrhaeadr YFC

  CFfI Llansanffraid YFC

  CFfI Llanwnog YFC

  CFfI Machynlleth YFC

  CFfI Meifod YFC

  CFfI Oakley Park YFC

  CFfI Penybontfawr & District YFC

  CFfI Pontdolgoch YFC

  CFfI Robert Owen YFC

  CFfI Vale of Banw School YFC

  Hoffech chi dderbyn ein newyddion a’n diweddariadau diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch?

  Cofrestrwch i’n cylchlythyr!