“As my year as Senior Member of the Year comes to a close, it’s time to reflect on what has been a great experience. I’ve had the opportunity to truly understand how the Federation operates by assisting the County Officials and also understanding the challenges they face from time to time. There are a variety of opportunities to be had when becoming Senior Member of the Year. Give it a try this year, you won’t regret it!”

  Lynfa Jones – Senior Member of the Year 2021-22

  Junior Member 2021-22

  1af | 1st:

  Elin Orrells – Tregynon

  2il | 2nd:

  Elin Lloyd-Davies – Dyffryn Tanat

  3ydd | 3rd:

  Fflur Edwards – Dyffryn Tanat

  Aelod y Flwyddyn 2020-21

  “Mae fy nghyfnod fel Aelod Iau’r Flwyddyn wedi bod yn fythgofiadwy, hyd yn oed os oedd y cyfan trwy Zoom! Mae wedi rhoi cyfle i mi weithio gyda thîm swyddogion y sir lle rydw i wedi magu hyder i godi llais mewn cyfarfodydd. Rwyf hefyd wedi cael cyfle i fynychu cyfarfodydd CFfI Cymru fel llysgennad y sir. Mae’n gipolwg gwych ar sut mae’r ffederasiwn yn cael ei redeg, ac yn gyfle y dylech chi fynd amdano yn bendant! “

  Briony Tilsley – Aelod Iau’r Flwyddyn 2020-21

  Aelod Iau 2020-21

  1af | 1st:

  Briony Tilsley – Sarn

  2il | 2nd:

  Holly Page – Sarn

  3ydd | 3rd:

  Ross Isaac – Tregynon

  Aelod Hyn 2020-21

  1af | 1st:

  Sioned Morris – Dyffryn Tanat

  2il | 2nd:

  Caryl Lewis – Llanfair Caereinion

  3ydd | 3rd:

  Ilan Jones – Bro Ddyfi & Jess Banks – Sarn