Aelod y Flwyddyn 2020-21

  “Mae fy nghyfnod fel Aelod Iau’r Flwyddyn wedi bod yn fythgofiadwy, hyd yn oed os oedd y cyfan trwy Zoom! Mae wedi rhoi cyfle i mi weithio gyda thîm swyddogion y sir lle rydw i wedi magu hyder i godi llais mewn cyfarfodydd. Rwyf hefyd wedi cael cyfle i fynychu cyfarfodydd CFfI Cymru fel llysgennad y sir. Mae’n gipolwg gwych ar sut mae’r ffederasiwn yn cael ei redeg, ac yn gyfle y dylech chi fynd amdano yn bendant! “

  Briony Tilsley – Aelod Iau’r Flwyddyn 2020-21

  Aelod Iau 2020-21

  1af | 1st:

  Briony Tilsley – Sarn

  2il | 2nd:

  Holly Page – Sarn

  3ydd | 3rd:

  Ross Isaac – Tregynon

  Aelod Hyn 2020-21

  1af | 1st:

  Sioned Morris – Dyffryn Tanat

  2il | 2nd:

  Caryl Lewis – Llanfair Caereinion

  3ydd | 3rd:

  Ilan Jones – Bro Ddyfi & Jess Banks – Sarn