Pam ddylwn i ymuno â CFfI?

  Ymuno â’ch Clwb Ffermwyr Ifanc lleol yw’r porth i fyd cyfan o gyfleoedd newydd. O gwrdd â ffrindiau gydol oes, i ddatblygu sgiliau a darganfod talentau nad oeddech chi hyd yn oed yn gwybod bod gennych chi, mae cymaint mwy i Ffermwyr Ifanc na welingtons a thractorau!

  Does dim rhaid i chi fod yn ffermwr i berthyn i Glwb Ffermwyr Ifanc! O berfformiad, adeiladu tîm, hyfforddiant a sgiliau, beirniadu stoc, gwaith cymunedol, crefftau, celf, cerddoriaeth, sgiliau rheoli, coginio, trefnu digwyddiadau, gwaith elusennol, celf flodau, siarad cyhoeddus, chwaraeon a llawer, llawer mwy – mae rhywbeth ar gyfer pawb, felly beth am gymryd rhan?

  Os ydych chi rhwng 10 a 26 oed, yn caru bywyd gwledig ac eisiau cymryd rhan mewn rhywbeth newydd, yna mae Ffermwyr Ifanc ar eich cyfer chi!

  Cofrestrwch Fi!

  Mae ymuno â Chlybiau Young Farmers ’yn hawdd, cliciwch ar y ddolen uchod a dilynwch y camau syml.

  Mae pob Clwb ‘Young Farmers’ yn unigryw. Mae rhai yn hoffi helpu yn y gymuned leol, mae rhai wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn cystadlaethau ac eraill yn hoffi teithio. Cymerwch gip ar Fap y Clwb i ddod o hyd i’ch clwb lleol a chysylltwch â nhw i adael iddyn nhw wybod bod gennych chi ddiddordeb. Gallwch gysylltu â Swyddfa Clwb Pêl-droed Trefaldwyn os oes gennych unrhyw gwestiynau. Yna’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw galw heibio i gyfarfod i weld a ydych chi’n ei hoffi. Efallai y gallech chi fynd â ffrind hefyd!

  Gyda 18 o glybiau yn Sir Drefaldwyn i ddewis o’u plith, yn bendant bydd un sy’n berffaith i chi!