Fel aelodau CFfI rydym yn cymryd rhan mewn nifer o wahanol gystadlaethau gan gynnwys Perfformio, Crefft, Crefft Wledig, Chwaraeon, Siarad Cyhoeddus, Dadlau, Trefnu Blodau, Coginio, Beirniadu Stoc, Cneifio a Dawns trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg.

    Cliciwch ar ddigwyddiad isod i ddod o hyd i ragor o wybodaeth a dolenni defnyddiol.