Mae’r digwyddiad dwyieithog hwn yn un o ddigwyddiadau diwylliannol arddangos mwyaf CFfI Maldwyn gyda digon o gystadleuaeth.

  Mae’n llawn dop o’r hyn y mae aelodau CFfI yn ei wneud orau – difyrru cynulleidfaoedd gydag amrywiaeth o berfformiadau gwych llwyfan traddodiadol, ddim mor draddodiadol a hwyliog. Nid yw’r cyfoeth o dalent yn stopio yno gan fod yr arddangosfa Llenyddiaeth a Rhyddiaith o safon uchel iawn a dangosir dawn greadigol aelodau CFfI yn yr adran Celfyddydau, Coginio a Chrefft.

  Mae enillwyr y cystadlaethau gwahanol yn cael cyfle i symud ymlaen i gynrychioli Maldwyn ar lefel Cymru a Chenedlaethol.

  Bydd Eisteddfod CFfI Maldwyn 2021 yn cael ei gynnal ar lein i chi ei fwynhau o gysur eich cartrefi eich hun, gyda sylw a chanlyniadau yn cael eu rhyddhau trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol CFfI Maldwyn ar 6ed o Fawrth 2021.

  Eisteddfod Rithiol 2021
  Cynigion a Chanlyniadau Cystadleuaeth

  Efallai bod y pandemig byd-eang wedi effeithio ar ein bywydau cymdeithasol ac amser yn CFfI dros y flwyddyn ddiwethaf ond yn sicr nid yw wedi atal aelodau CFfI Maldwyn rhag gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud orau! Cynhaliwyd Eisteddfod CFfI Maldwyn 2021 ar lein, gydag aelodau’n anfon ffotograffau a fideos o gysur eu cartrefi eu hunain i gystadlu ar y llwyfan rhithwir.

  Derbyniwyd dros 270 o gynigion ar draws y 24 cystadleuaeth a hoffai’r Swyddogion Sir longyfarch yr holl aelodau ar gynigion o safon mor uchel. Rydym yn falch iawn o gael pobl ifanc mor dalentog yn Sir Drefaldwyn!

  Hoffai CFfi Maldwyn ddiolch i’r beirniaid a’r cyfeilydd rhyfeddol am eu gwaith caled:

  Cyfeilydd: Emma Morgan

  Adran Gerddoriaeth: Nia Turner & Tudur Jones

  Adran Adloniant Ysgafn: Steffan Harri, Glandon Lewis, Alwyn Morris a Bryony Wilson

  Adran Llefaru, Cerdd a Rhyddiaith: Eleri Llwyd Jones

  Adran Gwaith Cartref: Thomas Jones, Mary Evans (ME Marchnata a Digwyddiadau), Elinor Jones (Elinor Bakes), Huw Jones, Aled Rees & Bryony Wilson

  Rhaid diolch hefyd i’r rhieni ac Arweinwyr Clwb sydd wedi cefnogi’r cystadleuwyr, i Swyddogion y Clwb am annog aelodau i gymryd rhan ac wrth gwrs rhaid diolch yn fawr iawn i’r aelodau am eu cynigion gwych yr ydym yn falch o’u rhannu gyda chi isod.

  Pob lwc i’r aelodau sy’n mynd ymlaen i gynrychioli CFfI Maldwyn yn Eisteddfod Rithwir CFfI Cymru a fydd yn digwydd rhwng 29 a 31 Mawrth!