Mae ein cystadlaethau ‘Siarad Cyhoeddus’ yn helpu aelodau i fagu hyder wrth gyflwyno a siarad â grwpiau mawr o bobl.

  Efallai mai hon yw’r gystadleuaeth “marmite” i rai aelodau gyda rhai yn cael y profiad gorau ac eraill yn cael eu gadael â chwys oer wrth feddwl am siarad yn gyhoeddus. Un peth sy’n sicr y gall ein haelodau i gyd werthfawrogi’r gwerth o allu lleisio barn a siarad yn dda yn gyhoeddus.

  Mae enillwyr y gwahanol gystadlaethau yn cael cyfle i symud ymlaen i gynrychioli Trefaldwyn ar lefel Cymru a Chenedlaethol.

  Dadlwythiadau

  Canlyniadau

  Rheolau

  Noddwyr y Digwyddiad