Mae gan CFfI Maldwyn dîm o Swyddogion Sir, Arweinwyr a Staff sy’n gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni yn gwrando ar yr aelodau ac yn gweithio ochr yn ochr â nhw i ddatblygu rhaglen y sir.

  Swyddogion Y Sir

  Lynfa Jones

  Cadeirydd y Sir

  Jamie Hughes

  Is-gadeirydd y Sir

  Charlotte Mountford

  Swyddog Cyfathrebu

  Swyddog Marchnata

  Sioned Morris

  Aelod Hŷn y Flwyddyn

  Briony Tilsley

  Aelod Iau y Flwyddyn

  Siôn Lloyd-Evans

  Cadeirydd Amaeth

  Cadeirydd Gweithgareddau

  Elin Lewis

  Cadeirydd Cyllid a Datblygu

  Cadeirydd Rhyngwladol

  Nia Jones

  Cadeirydd y Fforwm Ieuenctid

  Arweinwyr Sir

  Carol Morgan

  Llywydd y Sir

  Is-lywydd y Sir

  Is-lywydd y Sir

  Anwen Orrells

  Is-lywydd y Sir

  Melvin Jones

  Is-lywydd y Sir

  Staff y Sir

  Ffion Wright-Evans

  Swyddog Datblygu Sirol a Swyddog Diogelu Dynodedig

  Caryl Hughes

  Gweinyddwr y Sir

  Sandra Bailey

  Rheolwr Ariannol