Mae’r Pwyllgor Cyllid a Datblygu yn gyfrifol am oruchwylio cyllid y sefydliad, gosod cyllidebau a cheisio cyfleoedd cyllido. Mae rolau’r Pwyllgor hefyd yn cynnwys datblygu marchnata’r sefydliad ac archwilio cyfleoedd hyfforddi i’r aelodau.

  Swyddogion y Pwyllgor

  Katie Jones

  Cadeirydd

  Elin Lewis

  Is-gadeirydd

  Ysgrifenyddes

  Digwyddiadau a Chyfarfodydd i Ddod