Mae aelodau CFfI yn profi eu ffitrwydd corfforol bob blwyddyn yn niwrnod chwaraeon CFfI Maldwyn. Mae’r cystadlaethau’n amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac yn profi sgiliau’r aelodau. Yn y gorffennol maent wedi cynnwys popeth o bêl-rwyd i ffrisbee.

    2019/20 Chwaraeon

    Dyddiad: TBC

    Location: TBC