Mae CFfI Maldwyn yn sefydliad democrataidd sy’n cael ei redeg gan aelodau, ar gyfer yr aelodau. Mae pob clwb yn enwebu cynrychiolwyr i eistedd ar amryw o bwyllgorau sydd yn eu tro yn gyfrifol am lywio’r symudiad ymlaen a chwrdd â’r nodau a’r amcanion a osodwyd. Ewch i dudalennau’r Pwyllgorau isod i ddarganfod mwy!

  Trefnu Rota Clwb

  Rhennir y Clybiau yn 4 grŵp trefnu sy’n cylchdroi yn eu tro i drefnu digwyddiadau. Cyfrifoldeb y grŵp trefnu yw trefnu a chynnal y digwyddiad.

  CFfI Bro Ddyfi YFC

  CFfI Llanbrynmair & Carno YFC

  CFfI Llidiartywaen YFC

  CFfI Trefeglwys YFC

  CFfI Aberhafesp YFC

  CFfI Abermule YFC

  CFfI Dolfor YFC

  CFfI Mochdre & Penstrowed YFC

  CFfI Tregynon YFC

  CFfI Dyffryn Banw YFC

  CFfI Dyffryn Tanat YFC

  CFfI Llanfyllin YFC

  CFfI Vyrnwy Valley YFC

  CFfI Berriew YFC

  CFfI Guilsfield YFC

  CFfI Four Crosses YFC

  CFfI Llanfair Caereinion YFC

  CFfI Sarn YFC