Mae Diwrnod Gwaith Maes CFfi Maldwyn yn gweld aelodau o bob clwb yn cymryd rhan mewn cystadlaethau amaethyddol.

  Cynhelir y digwyddiad ym mis Medi ac mae’n cynnwys cystadlaethau amrywiol, gan gynnwys, Beirniadu stoc, Her ATV, Effeithlonrwydd â Diogelwch (e.e. sgiliau diogelwch fferm, cymorth cyntaf a gwybodaeth am ddefnydd diogel o beiriannau fferm a beiciau cwad), Ffensio, Coginio, Trefnu Blodau a Pherfformiad / Siarad Cyhoeddus.

  Mae Barnu Stoc yn cynnwys nifer o ddisgyblaethau; Gwartheg Bîff, Gwartheg Llaeth, Wyn Tew, Defaid Magu, Moch a Charcws.

  Cynhelir Beirniadu Stoc cyn y Diwrnod Maes ac ar y diwrnod ei hun.

  Mae enillwyr y gwahanol gystadlaethau yn cael cyfle i symud ymlaen i gynrychioli Sir Drefaldwyn ar lefelau Cymru a Chenedlaethol.

  Diwrnod Gwaith Maes 2020

  Dydd Sadwrn 28ain o Fedi

  Glangwden, Trefeglwys

  Pwyllgor Y Diwrnod Gwaith Maes