Mae Pwyllgor y Fforwm Ieuenctid yn cynrychioli barn holl aelodau CFfI sydd o dan 18 oed ac yn sicrhau bod llais aelodau iau yn cael ei glywed ar bob lefel. Mae’r fforwm hefyd yn ymgyrchu ar nifer o faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc yn ogystal â threfnu digwyddiadau a gweithgareddau.

  Swyddogion y Pwyllgor

  Lowri Evans

  Cadeirydd

  Lois Tudor

  Is-Cadeirydd

  Ysgrifennyddes

  Digwyddiadau a Chyfarfodydd i Ddod