Beirniaid

  Ensemble Lleisiol, Unawd U19 ac U27: Nia Turner

  Canu Emynau ac Unawd Offerynnol: Tudur Jones

  Unawd (19 neu iau)

  ‘Rho Fory i Minnau’ o’r llyfr Hufen o Gan

  ‘Give Me Tomorrow’ from the book Hufen o Gan

  1af | 1st:

  Glain Lewis – Bro Ddyfi

  2il | 2nd:

  Adleis Jones – Dyffryn Banw

  3ydd | 3rd:

  Lwsi Roberts -Vyrnwy Valley

  Catrin Aur Evans – Bro Ddyfi

  Unawd (27 neu iau)

  ‘Cilfan y Coed’ gan Rhys Jones

  ‘Shade in the Trees’ by Rhys Jones

  1af | 1st:

  Ilan Jones – Bro Ddyfi

  2il | 2nd:

  Lliwen – Bro Ddyfi

  3ydd | 3rd:

  Dyfan Parry Jones – Bro Ddyfi

  4ydd | 4th:

  Will Worthington – Dyffryn Tanat

   

  Unawd Offerynnol

  Dewis hunanol

  1af | 1st:

  Greta Roberts – Dyffryn Banw

  2il | 2nd:

  Emma Morgan – Dyffryn Banw

  3ydd | 3rd:

  Branwen Sion – Bro Ddyfi

  Ensemble Lleisiol

  ‘Hafan Gobaith’

  ‘Another Day’

  1af | 1st:

  Dyffryn Banw

  2il | 2nd:

  Llanfair Caereinion

  Canu Emyn

  Unrhyw emyn o Ganeuon Ffydd.

  1af | 1st:

  Ilan Jones – Bro Ddyfi

  2il | 2nd:

  Adleis Jones – Dyffryn Banw

  3ydd | 3rd:

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi