Oeddech chi’n gwybod, pryd bynnag y byddwch chi’n prynu unrhyw beth ar-lein – o’ch siop wythnosol i’ch gwyliau blynyddol – y gallech chi fod yn codi rhoddion am ddim i CFfI Maldwyn gyda easyfundraising?

  Mae dros 4,000 o siopau a safleoedd ar fwrdd y llong yn barod i roi rhodd – gan gynnwys eBay, Argos, John Lewis, ASOS, Booking.com ac M&S – ac nid yw wedi costio ceiniog yn ychwanegol i chi i’n helpu i godi arian.

  Nid oes unrhyw ddalfeydd na thaliadau cudd a bydd CFfI Maldwyn yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion.

  Diolch am eich cefnogaeth.

  Siopa nawr!

  Bob chwarter, mae AmazonSmile yn rhoi rhoddion i sefydliadau elusennol cymwys trwy drosglwyddo arian yn electronig. Bydd rhoddion yn cael eu trosglwyddo cyn pen 28 diwrnod ar ôl diwedd y chwarter calendr canlynol. I gyfrif am enillion cynnyrch, gallwn leihau swm y rhoddion mewn chwarter calendr penodol a’i ychwanegu at y chwarter dilynol, yn amodol ar unrhyw ostyngiad oherwydd ffurflenni o chwarteri blaenorol.

  Wrth ymweld â smile.amazon.co.uk gyntaf, anogir cwsmeriaid i ddewis sefydliad elusennol. Bydd Amazon yn rhoi 0.5% o bris prynu net (ac eithrio TAW a ffioedd cludo eraill) o bryniannau cymwys AmazonSmile i’r sefydliadau elusennol a ddewisir gan ein cwsmeriaid.

  Siopa nawr