Mae’r ceisiadau ar agor nawr!

  Mae Sefydliad Ffermwyr Dyfodol Tesco yn cynnig ystod hynod amrywiol o weithgareddau i ffermwyr ifanc, wedi’u trefnu i ddatblygu sgiliau personol a gwybodaeth am y diwydiant. Dros ddeuddeg mis, bydd eich dyddiadur yn llawn digwyddiadau, pob un wedi’i gynllunio i ehangu’ch gorwelion a helpu i lunio’ch dyfodol.

  Lluniwyd y rhaglen o’r cychwyn cyntaf trwy ofyn i ffermwyr ifanc beth sydd ei angen arnynt i adeiladu eu gyrfaoedd. Mae hyn yn cynnwys adeiladu sgiliau busnes, dysgu mwy am gadwyni cyflenwi cyflym a dysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant. Mae’r rhaglen yn diwallu’r anghenion hyn a mwy!

  I fod yn gymwys, rhaid i chi fod:

  • 20-35 oed yn 1 oed ar 1 Ionawr 2021
  • Preswylydd yn y DU neu Iwerddon
  • Ddim mewn addysg amser llawn yn ystod cyfnod y rhaglen
  • Yn ymwneud â ffermio, dyframaethu a / neu fwyd
  • Yn gallu cymryd rhan lawn yn y rhaglen – caniatáu ymrwymiad o oddeutu 2 ddiwrnod y mis ar gyfartaledd (er bod hyn yn hyblyg i ganiatáu ar gyfer amseroedd prysur yn y flwyddyn ffermio)

  Dyddiad cau ceisiadau: 25 Hydref 2020 Os hoffech drafod eich cymhwysedd, beth sy’n rhan o’r rhaglen a sut y gallai eich helpu, cysylltwch â Sefydliad Ffermwyr Dyfodol Tesco: Ffoniwch 0800 977 4639 neu e-bostiwch sarah.jones@tescofuturefarmerfoundation.com neu ellise.wotherspoon@tesco.com.
  Ewch i’r wefan i ddarganfod mwy!