Diolch i bawb a fynychodd CCB CFFI Maldwyn nos Iau, y CCB rhithwir cyntaf ar gyfer y Sir a fynychwyd yn dda gan aelodau a gwesteion. Diolch enfawr i Huw Jones, Cyn Cadeirydd y Sir am ei waith caled a’i ymrwymiad i’r sefydliad dros y 12 mis diwethaf, a llongyfarchiadau i Bryony Wilson, Cadeirydd y Sir sydd newydd ei benodi! Fel y gallwch weld, roedd angen techneg ychydig yn wahanol ar gyfer cyflwyno’r Gadwyn Swyddfa eleni!

  Llywydd y Sir: Sarah Lewis

  Is-lywyddion y Sir: Carol Morgan, Melvin Jones, Anwen Orrells & Alun Jones

  Cadeirydd y Sir: Bryony Wilson, CFfI Berriew

  Is-gadeirydd y Sir: Aled Rees, CFfI Trefeglwys

  Swyddog Marchnata y Sir: Gemma Owen, CFfI Aberhafesp

  Swyddog Cyfathrebu y Sir: Lynfa Jones, CFfI Dyffryn Banw

  Mae eich Aelodau’r Flwyddyn yn parhau i fod:

  Sioned Morris, CFfI Dyffryn Tanat – Aelod Hŷn y Flwyddyn

  Briony Tilsley, CFfI Sarn – Aelod Iau y Flwyddyn

  Eleni, mae rolau Swyddogol y Sir wedi’u symleiddio i adlewyrchu anghenion y sefydliad. Bydd y Swyddogion Marchnata a Chyfathrebu yn cydweithio’n agos gan sicrhau bod y Sir yn cael cyhoeddusrwydd eang ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, papurau newydd lleol a’r wefan newydd.

  Cyflawnir rôl Trysorydd yr Aelodau drwy’r Cadeirydd Cyllid a Datblygu, a fydd yn parhau i weithio’n agos gyda Sandra Bailey, Swyddog Cyllid y Sir, i adlewyrchu anghenion yr aelodaeth.

  Dynodwyd rôl Swyddog Diogelu i Ffion Wright-Evans, Swyddog Datblygu Sirol.

  Bydd Cadeiryddion yr Is-bwyllgorau hefyd yn ymuno â thîm y Swyddogion Sir eleni i sicrhau cyfathrebu effeithiol ledled y sefydliad ac edrychwn ymlaen at gynnal CCBs yr Is-bwyllgorau yn y dyfodol agos i benodi’r Cadeiryddion ar gyfer 2020-21.

  Llongyfarchiadau i bob un o’r Swyddogion Sir sydd newydd eu penodi a dyma i flwyddyn lwyddiannus arall i CFfI Maldwyn.