Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y Rali Rhithiol CFfI Maldwyn!

  Congratulations to everyone who has taken part in the Montgomery YFC Virtual Rally!

  Club Promotion Video

  Fideo Hyrwyddo Clwb

  Fideo i hyrwyddo eich Clwb.

  A video to promote your Club.

   

  1af | 1st:

  Dyffryn Tanat

  2il | 2nd:

  Dyffryn Banw

  3ydd | 3rd:

  Llanfair Caereinion

  Cookery

  Coginio

  Paratowch bryd o fwyd un cwrs gan ddefnyddio tatws melys.

  Prepare a one course meal that must include a sweet potato.

   

  1af | 1st:

  Elin Lloyd-Davies – Dyffryn Tanat

  2il | 2nd:

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  3ydd | 3rd:

  Sian Roberts – Dyffryn Tanat

  Elin Lloyd-Davies – Dyffryn Tanat

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  Sian Roberts – Dyffryn Tanat

  Lwsi Morgan – Dyffryn Banw

  Emma Harding – Abermule

  Hannah Lloyd – Dyffryn Tanat

  Ashleigh Kaye – Llanfyllin

  Elin Angharad Evans – Bro Ddyfi

  Elen Williams – Bro Ddyfi

  Moli Morgan – Dyffryn Banw

  Elin Orrells – Tregynon

  Lynfa Jones – Dyffryn Banw

  Erin Lovell – Aberhafesp

  Jess Andrews – Llanfyllin

  Mirain Jones – Dyffryn Banw

  Haf Higgs – Trefeglwys

  Craft

  Crefft

  Creu eitem i ddathlu  Ambiwlans Awyr Cymru yn 20 oed.

  An item to commemorate the Welsh Air Ambulance’s 20th Birthday.

   

  1af | 1st:

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  2il | 2nd:

  Lynfa Jones – Dyffryn Banw

  3ydd | 3rd:

  Elin Haf Williams – Bro Ddyfi

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  Lynfa Jones – Dyffryn Banw

  Elin Haf Williams – Bro Ddyfi

  Generation Game

  Gem yr Orsedd

  1af | 1st:

  Grace Langford – Llanfair Caereinion

  2il | 2nd:

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  3ydd | 3rd:

  Caryl Lewis – Llanfair Caereinion

  NFYFC Talent Competition

  Cystadleuaeth Talent FfCCFfI

  1af | 1st:

  Mali Ellis & Manon Hamer – Llanfair Caereinion

  Promotional Sign

  Arwydd Hyrwyddo

  Arwydd i hyrwyddo Ffermio Cymraeg neu/a Prydeinig.

  A promotion sign to promote Welsh and/or British Farming.

  1af | 1st:

  Dyffryn Tanat

  2il | 2nd:

  Dyffryn Banw

  3ydd | 3rd:

  Bro Ddyfi

  Dyffryn Tanat

  Dyffryn Banw

  Bro Ddyfi

  Singing

  Canu

  Unrhyw can/medli o’r 90au.

  A song/medley of songs from the 90s.

  1af | 1st:

  Manon Hamer – Llanfair Caereinion

  Upcycled Item

  Eitem Wedi’i Ailgylchu

  Creu eitem wedi’i hailgylchu – unrhyw gyfrwng.

  Create an upcycled item – any medium.

  1af | 1st:

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  2il | 2nd:

  Elin Angharad Evans – Bro Ddyfi

  3ydd | 3rd:

  Lwsi Morgan – Dyffryn Banw

  Lliwen Jones – Bro Ddyfi

  Elin Angharad Evans – Bro Ddyfi

  Lwsi Morgan – Dyffryn Banw

  Gethin Ellis – Llanfair Caereinion

  Mirain Jones – Dyffryn Banw

  Moli Morgan – Dyffryn Banw

  Lynfa Jones – Dyffryn Banw

  Miriam Davies – Bro Ddyfi

  Erin Lovell – Aberhafesp

  Elin Haf Williams – Bro Ddyfi

  Stock Judging

  Barnu Stoc